การเรียนออนไลน์

ข้อดี-ข้อเสีย ของการเรียนออนไลน์ ในยุคโควิด

การเรียนออนไลน์  เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในปัจจุบันที่ทำเกิดปัญาหาต่างๆตามมาอีกมากมายจนต้องมีมาตรการต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมาย โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing ที่ทำให้เกิดปัญหาหาต่างๆตามมา ดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกมาตรการสำหรับนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องมีการปรับเปรียนระบบการเรียน จากการเรียนในห้องเรียนปรับเปลี่ยนให้มาเรียนในระบบออนไลน์ ดังนั้นเรามาดูข้อดีข้อเสียของการเรียนออนไลน์ในยุคโควิคในปัจจุบัน

 

ข้อดีของการเรียนออนไลน์

  1. นักเรียนนักศึกษาใหม่ต้องเข้าเรียนในห้องเรียนก็สามารถเรียนหนังสือได้ เพียงแค่เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กับระบบอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเรียนได้แล้ว
  2. ไม่มีปัญหาการเดินทางทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตรงเวลามากยิ่งขึ้น
  3. นักเรียนสามารถทำสิ่งอื่นไปด้วยในระหว่างเรียนได้
  4. ลดภาระค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าหอพัก ค่าอาหาร รวมถึงค่าอื่นๆที่ต้องใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก
  5. สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้อีก เมื่อเรียนไปแล้วนักเรียนสามารถกลับมาเรียนซ้ำ ได้อีกด้วยการบันทึก วีดีโอระหว่างเรียนออนไลน์ไว้

ทำให้นักเรียนนักศึกษาปลอดภัยจาก เชื้อไวรัสโควิด 2019 ได้

 

ข้อเสียของการเรียนออนไลน์

  1. เพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าอินเตอร์เน็ต หรือค่าโทรศัพท์มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้นักเรียนนักศึกษาบางกลุ่มไม่สามรถที่จะเข้าเรียนได้เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถใช้ในการเรียนได้
  2. ขาดมนุษยสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นๆได้ อาจทำให้ผู้เรียน ไม่สามารถที่จะ กล้าแสดงเมื่ออยู่กับคนจำนวนมากๆได้
  3. การที่นั่งเรียนออนไลน์ที่บ้านอาจส่งผลให้นักเรียนไม่ใส่ใจในเนื้อหาการเรียน ไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีสมาธิในการเรียน ทำให้ไม่เข้าใจในการเรียนการสอนของคุณครู
  4. การเรียนออนไลน์จะส่งผลให้นักเรียนขาดระเบียบวินัยในตัวเองไม่ว่าจะเป็นความเป็นระเบียบวินัยในการแต่งตัว ความตรงต่อเวลา
  5. ในการเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนคนเดียวที่บ้าน ทำให้เวลาที่ไม่เข้าใจหรือมีปัญหาต่างๆในขณะที่เรียนอาจทำให้ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษาเหมือนการเรียนในชั้นเรียน และบางครั้งอาจทำให้ไม่มีเเรงจูงใจเรียนเนื่องจากไม่มีเพื่อน ทำให้การเรียนน่าเบื่อไม่เหมือนการเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียน

 

ในการเรียนออนไลน์นั้น เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย เปิดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ โดยให้นักเรียน สามารถเรียนผ่าน โทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์ แทบเล็ตและ แทบเล็ตและอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถทำการเรียนการสอนได้ โดยการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้นในการเรียนระบบนี้จึงมีข้อดีและข้อเสีย ผู้เรียนและครูผู้สอนจึงต้องปรับปรุงระบบการเรียนออนไลน์กันอย่างมาก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

 

ขอขอบคุณ : https://sakaryakurdu.com

 

การหารายได้เสริม

คำแนะนำดีๆ สำหรับคนที่เรียนและทำงานไปด้วย

การหารายได้เสริม ระหว่างเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากๆ สำหรับนักศีกษาหรือนักเรียนที่อยากช่วยผู้ปกครอง เพื่อที่จะได้เงินมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัว การหารายได้เสริมระหว่างเรียนของนักเรียน

อ่านต่อ »
การหารายได้เสริม

คำแนะนำดีๆ สำหรับคนที่เรียนและทำงานไปด้วย

การหารายได้เสริม ระหว่างเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากๆ สำหรับนักศีกษาหรือนักเรียนที่อยากช่วยผู้ปกครอง เพื่อที่จะได้เงินมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัว การหารายได้เสริมระหว่างเรียนของนักเรียน

อ่านต่อ »