เกรดดี

5 กลยุทธิ์เด็ด เรียนอย่างไรให้ได้เกรดดี

เกรดดี “เรียนเอาความรู้ ไม่ได้เรียนเอาเกรด ได้เกรดอะไรก็เอา จบได้ก็ดีแล้ว” หลายคนคงคิดแบบนี้ แต่อยากจะบอกว่า เป็นความคิดที่ไม่ผิดเสมอไป และก็ไม่ถูกไปทั้งหมด เพราะบางสาขา บางคณะก็จะยึดเอาความสามารถเป็นเกณฑ์ แต่การที่เราจะต่อมหาวิทยาลัย บางคณะยังใช้เกรดเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน หรือการจะสอบชิงชุน หรือยื่นขอทุนในระดับมหาวิทยาลัยก็ยังจำเป็นต้องใช้เกรดอยู่ ดังนั้นแล้วเราขอแนะนำกลยุทธิ์เด็ด เรียนอย่างไรให้ได้ เกรดดี

 

  1. ตั้งใจเรียน

การตั้งใจเรียนในห้องเรียนถือเป็นพื้นฐานในการเรียน พยายามคิดตามที่อาจารย์สอน จับประเด็ดที่กำลังเรียนให้ได้ และจดโน๊ตระหว่างเรียน เพราะเนื้อหาบางอย่าง รวมไปถึงคำอธิบายของอาจารย์อาจจะไมม่ได้มีอยู่ในหนังสือ หากไม่จดหรือโน๊ตเอาไว้อาจจะลืม หรือไม่เข้าใจเมื่อย้อนกลับมาอ่านภายหลัง

 

  1. ทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนและหลังเรียน

ก่อนเรียนควรอ่านชีทเนื้อหา หรืออ่านหนังสือในเรื่องที่จะเรียนมาก่อน เพื่อที่จะเห็นภาพรวมของเนื้อหา เมื่ออาจารย์สอนเราก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหานั้นมากยิ่งขึ้น เพราะอาจารย์มักจะอธิบายนอกเหนือจากเนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสือ รวมไปถึงยกตัวอย่างสิ่งต่างๆ ประกอบเพื่อขยายความ เมื่อเรียนเสร็จแล้ว ควรที่จะกลับมาทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านไป อาจจะเขียนสรุปเนื้อหาเป็นคำพูด ความคิดรวบยอดของตัวเอง เมื่อใกล้สอบหรือจะย้อนกลับมาดูเนื้อหาก็สามารถอ่านหรือดูจากตัวที่เราสรุปเนื้อหาไว้ได้อีกด้วย แถมย่อนระยะเวลาในการอ่านหนังสือสอบได้มากเลยทีเดียว

 

  1. การเขียนสรุป

ในการทำหรือเขียนสรุปเนื้อหาที่อ่านและเรียนนั้น ควรทำเป็นประจำ และใช้ปากกาสีเพื่อเพิ่มสีสีน และดึงดูดความสนใจของตัวเอง นอกจากนี้แล้วการเขียนสรุปไม่จำเป็นต้องมีแต่ข้อความ ตัวหนังสือเสมอไป ควรเพิ่มภาพ กราฟ หรือแผนผัง เพื่อสามารถจดจำได้ง่ายและแม่นยำยิ่ขึ้น

 

  1. ติวให้เพื่อน

การติวให้เพื่อนจะเปรียบเสมือนการได้อ่านทบทวนเนื้อหานั้นอีกรอบ ระบบในการจดจำข้อมูลของเราก็จะมีการจัดเรียงข้องมูลให้เป็นระบบ ระเบียบมากยิ่งขึ้น แถมรอบนี้จะมีบุคคลคอยรับฟังเนื้อหานั้นๆ ด้วย ทั้งนี้การติวให้เพื่อนยังเป็นการเช็คความผิดพลาดของข้อมูล และเติมเต็มข้อมูล เนื้อหาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

  1. การฝึกทำแบบทดสอบ ข้อสอบ

การจะเรียนให้ได้เกรดดี นอกจจากจะตั้งใจเรียน ทำสรุปเนื้อหา อ่านทบทวนเนื้อหา และติวให้กับเพื่อน สิ่งที่จะช่วยให้เราเรียนได้เกรดดีๆ อีกอย่างก็คือ การฝึกทำแบบฝึกหัด และการฝึกทำข้อสอบ เพราะการทำแบบทดสอบ ข้อสอบ จะเป็นการตรวจสอบว่าตัวเรานั้นเข้าใจ และจดจำเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการทดสอบ มาวางแผนปรับปรุงการเรียน และการอ่านหนังสือให้ดียิ่งขึ้น

 

กลยุทธิ์เด็ด เรียนอย่างไรให้ได้เกรดดีข้างต้อน หากสังเกตดีๆ จะเห็นว่า การที่จะเรียนให้ได้เกรดดีๆ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ตัวเรา ตั้งแต่ความตั้งใจ ความพยายาม ความอดทน และการฝึกฝน หากเรามีสิ่งนี้เชื้อว่าเราจะสามารถเรียนได้เกรดดีอย่างแน่นอน

 

 

ขอขอบคุณ : https://sakaryakurdu.com

วิธีทำสมาธิ

วิธีทำสมาธิให้สงบก่อนสอบ รับรองผ่านชัวร์

วิธีทำสมาธิ สมาธิในการสอบถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะหากเรานั้นไม่มีสติและสมาธิและละก็ อาจจะส่งผลต่อการสอบของเราก็เป็นไปได้ วันนี้เรามี

อ่านต่อ »
วิธีทำสมาธิ

วิธีทำสมาธิให้สงบก่อนสอบ รับรองผ่านชัวร์

วิธีทำสมาธิ สมาธิในการสอบถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะหากเรานั้นไม่มีสติและสมาธิและละก็ อาจจะส่งผลต่อการสอบของเราก็เป็นไปได้ วันนี้เรามี

อ่านต่อ »