เข้าสอบ

การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสอบ ต้องทำอย่างไร

เข้าสอบ การวางแผน การเตรียมตัวให้ดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง ในการสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาค ปลายภาค สอบเพื่อเข้ารับราชการ หรือสอบเข้าหน่วยงานต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม เตรียมตัวก่อนสอบ ดังนั้นเราดูกันสอบว่าการเตรียมความพร้อม ก่อน เข้าสอบ ต้องทำอย่างไร

 

  1. กรอบเนื้อหา

การสอบเพื่อเข้ารับราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ มักจะมีกรอบหรือขอบเขตเนื้อหามาให้ ในส่วนของการสอบกลางภาค การปลายภาค คุณครู อาจารย์ผู้สอบบางท่านก็จะแจ้งขอบเขตเนื้อหา หรือบทเรียนที่จะทำการสอบ เพื่อให้นักเรียน ผู้สมัครสอบสามารถทราบถึงกรอบเนื้อหาที่จะออกข้อสอบ ดังนั้นเมื่อทราบขอบเขตเนื้อหาแล้ว ก็ถึงคราวที่จะต้องหาหนังสือ หาข้อมูลต่างๆ เพื่อที่จะใช้อ่านสอบ

 

  1. การวางแผนอ่านหนังสือ

เมื่อทราบของเขตเนื้อหาแล้ว ก็มาวางแผนการอ่านหนังสือกัน ซึ่งตารางการอ่านหนังสือของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป ช่วงการอ่านหนังสือของแต่ละคนก็จะแตกตางกัน เช่น บางคนมีสมาธิอ่านช่วงดึก ช่วงตี 5 เป็นต้น  ตารางการอ่านหนังสือควรระบุเวลาให้ชัดเจน ว่าแต่ละช่วงเวลาจะอ่านหนังสือเรื่องใด หรือจะฝึกทำข้อสอบช่วงเวลาใด

 

  1. ความตั้งใจ

การที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ ความตั้งใจต้องเริ่มตั้งแต่การหาเนื้อหา หาหนังสือที่จะใช้ในการอ่านสอบ ตลอดระยะเวลาที่อ่านหนังสือต้องตั้งใจอ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ หากเกิดข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจ ไม่ควรปล่อยผ่าน ควรจะสอบถามผู้รู้ ครูอาจารย์ เพื่อที่จะได้กระจ่างข้อสงสัยนั้นๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ เนื้อหากับเพื่อนๆ

 

  1. การสรุปเนื้อหา

การที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถจดจำเนื้อหาต่างๆได้ ต้องให้ร่างกายได้สัมผัสกับเนื้อหานั้นๆ ผ่านการเขียน การอ่าน และการฟัง เมื่อเราอ่านเนื้อหา หนังสือ ควรที่จะสรุปเนื้อหาเป็นคำพูด ความคิด ความเข้าใจของตนเอง หรืออาจจะแปะโน๊ตที่สำคัญๆ ไว้บริเวณที่มองเห็นบ่อยๆ และที่สำคัญการสรุปเนื้อหาไม่จำเป็นต้องเป็นตัวหนังสือเสมอไป สามารถใช้ภาพในการสื่อความหมายได้เช่นกัน

 

  1. การพักผ่อน

ร่างกายและสมองของคนเราจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนเมื่อมีการใช้งานอย่างหนักมาตลอดทั้งวัน ยิ่งช่วงที่อ่านหนังสือสอบ ยิ่งเป็นช่วงที่ร่างกาย สมอง ทำงานหนักอย่างมาก อาจจะทำให้เกิดอาการเบลอ เครียดสะสม ดังนั้นแล้วเราจำเป็นต้องแบ่งเวลาในการผักผ่อน ซึ่งอาจจะเป็นการนอน ฟังเพลง หรือออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกาย และสมอง พร้อมกลับมาทำงานได้เต็มที่อีกครั้ง

 

การเตรียมตัวในการสอบ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เลย ถ้าเราเตรียมตัวมาดี ย่อมประสบความสำเร็จอย่างแนนอน ซึ่งทุกๆ สามารถนำเคล็ดลับ วิธีข้างต้นไปปรับใช้ได้เลย หวังว่าทุกๆ คนจะสามารถสอบผ่าน ได้คะแนนเยอะอย่างที่ตั้งใจเอาไว้

 

 

ขอขอบคุณ : https://sakaryakurdu.com

 

วิธีทำสมาธิ

วิธีทำสมาธิให้สงบก่อนสอบ รับรองผ่านชัวร์

วิธีทำสมาธิ สมาธิในการสอบถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะหากเรานั้นไม่มีสติและสมาธิและละก็ อาจจะส่งผลต่อการสอบของเราก็เป็นไปได้ วันนี้เรามี

อ่านต่อ »
วิธีทำสมาธิ

วิธีทำสมาธิให้สงบก่อนสอบ รับรองผ่านชัวร์

วิธีทำสมาธิ สมาธิในการสอบถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะหากเรานั้นไม่มีสติและสมาธิและละก็ อาจจะส่งผลต่อการสอบของเราก็เป็นไปได้ วันนี้เรามี

อ่านต่อ »